FM Byggebooking er et ressourcestyringsprogram, hvor man kan bestille tid til levering af materiel og materialer, således leveringsstrømmen bliver jævnt og kontrolleret. På den måde sikres, at der er plads til lastbilerne, når de kommer samt byggepladsen er klar til at modtage.

Der bliver værnet om materialerne samt miljøet.

Under menupunkten "Projekter" øverst oppe, vælger du det projekt, du ønsker at levere til.

Her findes relevante dokumenter på de respektive projekter.

God fornøjelse!

 

Välkommen till FM Byggbokning!

FM Byggbokning är ett resursstyrningsprogram där man bokar tid för sin leverans till pågående projekt. På detta sätt får man en bättre överblick av alla leveranser och kontroll på strömmen av fordon till projektet.
Genom att använda FM Byggbokning så säkrar man att det finns plats till de fordon som kommer till byggplatsen och att dessa blir korrekt mottagna.

Vi värna på detta sätt både om materialet och miljön då vi slipper fordon som står längre tid på tomgångskörning för att vänta in en lastplats.

Under menyn ”Projekt” ovan, väljer du det projekt du önskar leverera till.

Samtliga dokument som är relevanta vid din leverans hittar du under respektive projekt.

Lycka till!